Střítež

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.457079, 15.625477
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nepočetné židovské osídlení se zde nacházelo od přelomu 18. a 19. století do nacistické okupace.

Židovský hřbitov se nachází 300m jihozápadně od obce mezi zemědělskými budovami nad břehem Zámeckého rybníka, založen zřejmě na počátku 19. století. . Na malé čtvercové ploše nalezneme 58 náhrobních kamenů z 19. století, nejstarší z roku 1834. V severozápadním rohu jsou nepatrné zbytky malé zděné márnice.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 2010 – nebyly vynaloženy žádné prostředky Federace židovských obcí

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků. Celková částka: 57.680,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 7.680,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků.

Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 14.330,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10276.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.