Stříbro(synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.7537000 , 13.0061000
Vlastnictví
ŽO Plzeň
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Omezena

Přílohy v PDF
Příspěvek

Synagoga ve Stříbře je bývalá židovská modlitebna, jež se nachází na severovýchodě od Masarykova náměstí byla postavena ve dvoře tzv. Rabínského domu č.p. 16 v Mánesově ulici ve Stříbře – dnes toto číslo nese sama budova synagogy.

Více informací na:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Synagoga_ve_St%C5%99%C3%ADb%C5%99e
Informace o památce budou doplněny později....

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.