Stříbro

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.762639, 13.002319
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je zde doloženo od 14.století. Kolem poloviny 16. století ale byli židé znovu donuceni se odstěhovat, ojedinělé rodiny zde směly bydlet až od roku 1642. Nepočetné osídlení je doloženo od poloviny 17. století. Novodobý růst přišel od poloviny 19.století (61 osob, tj. 1,5% všech obyvatel) a rostl na 115 osob v roce 1880, 163 osob v roce 1900. Do roku 1930 došlo k poklesu na 127 osob.

Synagoga, nacházející se ve dvoře rabínského domu, byla postavena roku 1879 podle projektu architekta Andrease Deimlinga. Sloužila svému účelu až do roku 1938. V letech 1940-42 sloužila jako budova organizace Hitlerjugend a v letech 1942-45 jako zajatecký tábor pro francouzské důstojníky. V roce 1959 byla zbořena a na jejím městě v polovině 60. let byla vystavěna kancelář státního statku.

 

Hřbitov se nalézá zhruba 500 m severně od města, cca 1,5 km od centra města, při silnici do Kšic. Pochází z let 1901-2, s rozlohou 2167 metrů čtverečních. Je zde dochováno 94 náhrobků a fragmentů, pocházejících z doby od založení hřbitova a hromadný hrob obětí pochodu smrti z dubna 1945. Oprava hřbitova byla zahájena až v roce 1968.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – opravy a konzervace náhrobků, přípojka a celoroční průběžná údržba hřbitova
Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 461.453,- Kč
Pojišťovna: 10.170,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace, obnova hrobnického domku, vrt pro studnu. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 335.615,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, pokračující obnova domku hrobníka. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 573.73

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10275.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.