Strážov na Šumavě

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.305427, 13.244019
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení zde je doloženo od počátku 15. století do nacistické okupace. Nejvyššího počtu dosáhlo židovské osídlení po polovině 19. století. Později došlo k rychlému poklesu následkem stěhování do měst. Židovská čtvrť, jako jediná ve městě dlážděná, se nalézala v severozápadní části městečka. Předpokládá se, že základem čtvrtě byla už v 15. století ulice vedoucí po severním úpatí kostelního návrší k Opálce, domy byly soustředěny na jižní straně ulice, jež vedla do Janovic nad Úhlavou a v ulici jižně od ní. Roku1441 bydleli Židé v 16 domech, roku 1770 ve 13 domech patřících vrchnosti, v roce 1790 už domy měly židovské vlastníky. Před polovinou 19. století je doloženo 21 domů a škola. Většina z nich je v přestavbě dochována. Významný byl např. barokní štítový obchodnický dům čp. 185. Od konce 18. století se Židé mohli usazovat i mimo vymezenou čtvrť. Mikve stojí mimo židovskou čtvrť, nedaleko potoka, v západní části městečka, počátkem 20. století byla upravena na chlév. Dřevěná synagoga, doložená roku 1680, zanikla snad na konci 18. století. Následně byla postavena pozdně barokní zděná synagoga z roku 1808, která se nacházela uprostřed severní strany židovské ulice, bohoslužby se zde konaly do roku 1905, roku 1913 bylo vnitřní zřízení převezeno do modlitebny v Kraslicích. Budova později sloužila jako skladiště a sběrna odpadových surovin. V roce1954 byla zbořena a na jejím místě se nachází zahrádka. V sousedním domě čp. 189 se nacházela rabínská škola a byt.

 

Hřbitov neznámého stáří leží na svahu na okraji lesa, přibližně 1,5 km východně od městečka. Je přístupný lesní cestou ze silnice mezi Strážovem a Lukavicemi. Na ploše 1723 metrů čtverečních se nachází okolo 250 náhrobků z doby od první poloviny 18. století. V dolní části hřbitova se nalézají zbytky zdí klenutého vjezdu márnice.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 2.128,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobku. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 3.449,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 2.192,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10274.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.