Strážnice (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrsekpomníksynagoga

GPS
48.896775, 17.317200
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení snad od 13. století. Působili zde významní rabíni (v l. 1650-7) Sabbataj ben Meir ha-Kohen zvaný Šach a (v l.1794-8) Moses Schreiber zvaný Chatam Sofer. Rodné město malířky Margarete Siebenscheinové (1886-? v Israeli) a germanisty Hugo Siebenscheina (1889-1971 Praha). Středověká židovská osada se hřbitovem na Starém městě zanikla, nová židovská čtvrť se od 15. století vyvinula na severovýchodním okraji městského jádra, ulice B. Hrejsové, Zákoutí, Bzenecká, Sadová a Kovářská. Z někdejších 94 domů větší část dosud stojí, mj. škola s bytem rabína Bzenecká 33, špitál Sadová 12 (na průčelí deska s hebrejským nápisem a datací 1872), rituální lázeň v suterénu domu Sadová 11.

Synagoga v ulici Sadová byla postavena v klasicistním slohu r. 1804, na průčelí sluneční hodiny, hebrejský nápis a od r. 2008 bronzová pamětní deska obětem holokaustu. Celková oprava realizována v l. 1994-2007 pro muzejní účely. Jediný templ na Moravě obklopený hřbitovem.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Náklady budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10273.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.