Starý židovský hřbitov Praha – Josefov

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.0896014, 14.4171981
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Přístupný v rámci prohlídkového okruhu Židovského Města.
letní čas
ne–pá: 9.00–18.00
zimní čas
ne–pá: 9.00–16.30
zavřeno v sobotu a v židovské svátky

Přílohy v PDF
Příspěvek

Starý židovský hřbitov se nachází v centru města, mezi ulicemi U Starého hřbitova, 17. listopadu a Širokou. Založen byl v první polovině 15. století a posléze byl několikrát rozšiřován, přesto se z nedostatku místa pohřbívalo i v několika vrstvách (místy až ve dvanácti). Naposledy se na něm pohřbívalo roku 1787. Roku 1903 byl zmenšen. Na ploše hřbitova je dochováno kolem 12.000 náhrobních kamenů z let 1439 (básník a učenec Avigdor Kara) až 1787. V ohradní zdi je zazděno několik úlomků starších náhrobků přenesených sem ze staršího pohřebiště ve Vladislavově ulici. Na hřbitově jsou dochovány náhrobky mnoha významných osobností, včetně tumby rabiho Löwa. Pohřbeni jsou zde např. astronom a matematik David Gans (1541–1613), astronom a lékař Josef Šelomo del Medigo (1591–1655), zemský rabín a bibliofil David Oppenheim (1664–1736) či primas Mordechaj Maisel (1528–1601). Novorománská obřadní síň postavená v letech 1906 – 1908 podle plánů arch. J. Gerstla je využívána jako muzeum, je v ní expozice pohřbívání. Provoz a údržbu hřbitova a obřadní síně zajišťuje Židovské muzeum v Praze.

https://www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expozice/pamatky/stary-zidovsky-hrbitov/

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Náklady budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.