Staré Město pod Landštejnem

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.008546, 15.252927
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 600 metrů severně od náměstí, na skalnaté vyvýšenině mezi loukami, východně od potoka. Založen byl před rokem 1610, roku 1863 byl naposledy rozšířen. Je na něm dochováno asi 170 náhrobků od konce 17. století do počátku 20. století. Přestože je doložen od počátku 17. století, v současné době je zřejmě nejstarším náhrobkem náhrobek Mendla, syna Jicchaka z roku 1727. Pohřbívalo se tu až do 30. let minulého století, z této doby se dochovalo i několik náhrobků. Na války byl těžce poškozen nacisty, postupně byl devastován i po válce. Areál hřbitova je od roku 1999 postupně opravován. Po roce 2000 bylo započato s celkovou obnovou hřbitova, která spočívala zejména ve vyzdvižení mnoha desítek povalených a zapadaných náhrobků. V současné době jsou z ohradní zdi dochovány jen malé zbytky. Také z márnice zbyla jen nepatrné zbytky zdiva, její rekonstrukce není reálná.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.450,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.900,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova a vztyčování povalených náhrobků

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.469,- Kč

Rok 2002 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.031,- Kč

Rok 2003 – vztyčování povalených zasypaných náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.059,- Kč

Rok 2004 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.199,- Kč

Rok 2005 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 99.404,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 72.600,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 26.804,- Kč

Dar společnosti Hanson ČR a.s.: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 49.404,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.250,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.100,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.694,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.681,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.139,- Kč

Rok 2011 - pořízení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 29.068,- Kč

Rok 2012 – celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 31.361,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70355.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.