Stádlec

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.372295, 14.500503
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov byl založen mezi lety 1812–1814 v polích jižně od zámku, jihozápadně od Podhrázského mlýna, 1 km jižně od obce. Do té doby se pohřbívalo na židovském hřbitově ve Zběšičkách. Na ploše hřbitova o rozloze 539 metrů čtverečních je dochováno kolem 100 náhrobků od roku 1821 do 30. let 20. století. Z kamenné ohradní zdi z lomového kamene a z márnice zbyly jen malé zbytky zdiva.

Po polovině 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od náletové vegetace. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, ve které je nutno pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat se vztyčením mnoha povalených náhrobků z 19. století a počátku 20. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – oprava ohradní zdi, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.275,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.857,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.050,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.050,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.573,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.778,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.164,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.602,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.590,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.400,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.603,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.793,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.725,- Kč

Rok 2009 - vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 105.828,- Kč

Vztyčování náhrobků: 99.400,- Kč

Celoroční údržba: 6.428,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

židovská obec v Praze: 35.828,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.144,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny židovskou obcí v Praze: 3.753,- Kč

Rok 2012 - vztyčování povalených náhrobků, zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 105.680,- Kč

Jihočeský kraj: 45.000,- Kč

židovská obec v Praze: 60.680,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70353.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.