Spomyšl

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.334513, 14.362541
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází 1,5 km severozápadně od obce, na návrší, na rozhraní lesa a pole. Založen byl údajně v 17. století, v písemných pramenech je poprvé doložen v polovině 18. století, roku 1829 byl rozšířen. Na ploše 1.845 metrů čtverečních je dochováno cca 300 náhrobků od roku 1726 do 30. let 20. století, většina novodobých náhrobků je povalena. Z obvodové zdi z lomového kamene i z márnice zůstaly dochovány jen malé zbytky zdiva.

Do konce 90. let 20. století nebyl hřbitov udržován, jeho plocha byly zarostlá hustou náletovou vegetací a křovím. Po roce 2000 byla plocha hřbitova vyčištěna, byly vztyčeny některé menší náhrobky a nejohroženější historické náhrobky byly restaurovány. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, ve které je nutno pokračovat i nadále. Je nutno počítat s tím, že v nejbližších letech bude třeba vztyčit mnoho desítek povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století, které jsou téměř všechny povaleny. V další fázi rekonstrukce hřbitova se bude opravovat ohradní zeď z lomového kamene, která je na mnoha místech zřícená, závěrečnou fází pak bude restaurování cenných historických náhrobků, oprava vstupního portálu a zhotovení nové vstupní kované brány.

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1999 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.605,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova a vztyčování povalených náhrobků

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 41.310,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova a vztyčování náhrobků

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 58.922,- Kč

Vztyčování náhrobků: 13.997,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 44.925,- Kč

Rok 2003 – restaurování vybraných náhrobků z 18. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 98.766,- Kč

Restaurování náhrobků: 90.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.766,- Kč

Středočeský kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 48.766,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.800,- Kč

Roky 2005, 2006 a 2007 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 315,- Kč

Rok 2009 - restaurování a vztyčování vybraných náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 302.646,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 298.436,- Kč

Celoroční údržba hřbitova:4.210,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 150.000,- Kč

Nadační fonf obětem holocaustu: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 52.646,- Kč

Rok 2010 - restaurování a vztyčování vybraných náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 209.335,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 200.000,- Kč

Kácení stromů: 5.285,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.050,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 128.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 500,- Kč

Židovská obec v Praze: 30.835,- Kč

Rok 2011 - restaurování a vztyčování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 203.899,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 53.899,- Kč

Rok 2012 - restaurování a vztyčování náhrobků, zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 213.500,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 160.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 53.500,- Kč

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70261.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.