Spomyšl

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.3433558, 14.3592167
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1,5 km severozápadně od obce, na návrší, na rozhraní lesa a pole. Založen byl údajně v 17. století, v písemných pramenech je poprvé doložen v polovině 18. století, roku 1829 byl rozšířen. Na ploše 1.845 metrů čtverečních je dochováno cca 300 náhrobků od roku 1726 do 30. let 20. století, většina novodobých náhrobků je povalena. Z obvodové zdi z lomového kamene i z márnice zůstaly dochovány jen malé zbytky zdiva.

Do konce 90. let 20. století nebyl hřbitov udržován, jeho plocha byly zarostlá hustou náletovou vegetací a křovím. Po roce 2000 byla plocha hřbitova vyčištěna, byly vztyčeny některé menší náhrobky a nejohroženější historické náhrobky byly restaurovány. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, ve které je nutno pokračovat i nadále. Je nutno počítat s tím, že v nejbližších letech bude třeba vztyčit mnoho desítek povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století, které jsou téměř všechny povaleny. V další fázi rekonstrukce hřbitova se bude opravovat ohradní zeď z lomového kamene, která je na mnoha místech zřícená, závěrečnou fází pak bude restaurování cenných historických náhrobků, oprava vstupního portálu a zhotovení nové vstupní kované brány.

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1999 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.605,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova a vztyčování povalených náhrobků

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 41.310,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova a vztyčování náhrobků

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 58.922,- Kč

Vztyčování náhrobků: 13.997,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 44.925,- Kč

Rok 2003 – restaurování vybraných náhrobků z 18. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 98.766,- Kč

Restaurování náhrobků: 90.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.766,- Kč

Středočeský kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 48.766,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.800,- Kč

Roky 2005, 2006 a 2007 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 315,- Kč

Rok 2009 - restaurování a vztyčování vybraných náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 302.646,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 298.436,- Kč

Celoroční údržba hřbitova:4.210,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 150.000,- Kč

Nadační fonf obětem holocaustu: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 52.646,- Kč

Rok 2010 - restaurování a vztyčování vybraných náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 209.335,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 200.000,- Kč

Kácení stromů: 5.285,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.050,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 128.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 500,- Kč

Židovská obec v Praze: 30.835,- Kč

Rok 2011 - restaurování a vztyčování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 203.899,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 53.899,- Kč

Rok 2012 - restaurování a vztyčování náhrobků, zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 213.500,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 160.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 53.500,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70261.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.