Slavkov u Brna

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.148479, 16.877747
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Město proslaveno bitvou Napoleona s rakouskými a ruskými vojsky v r. 1805. Židovská komunita doložena k r. 1343, sídlo v žid. literatuře zváno Ir laban, tj. Bílé město. Rodiště architekta Maxe Katschera (1858-1918 Wien). Židovská čtvrť se nachází západně od náměstí, ulice Úzká, U synagogy, Koláčkovo nám., z původních 77 domů dochováno 35, mj. škola s rituální lázní čp. 664 (dnes s muzejní expozicí). Synagoga v ulici U synagogy, postavena s využitím starší substrukce r. 1858 v novorománském slohu. Půlstoletí využita ke skladování, v l. 1994-8 opravena pro účely okresního archivu, dnes bez využití. Na průčelí odhalena r. 1998 pamětní deska obětem holokaustu. V předsíni přístupná malá muzejní expozice o historii a památkách židovské obce.

Nový hřbitov se nachází 1,5 km severně od náměstí, v zákrutech silnice na Rousínov, byl založen r. 1744, na ploše 4045 m2 se nalézá 471 náhrobků (nejstarší z l. 1735-6 přeneseny ze starého hřbitova jižně města při říčce Litavě). Pochována zde řada učených místních rabínů. Uprostřed plochy instalován v r. 1994 památník vyvrácené židovské komunity. Při vstupu zbytky kamenné márnice, ohrazení hřbitova kamenocihelnou zdí.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – opravy náhrobků, plánek hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady: 129.950,- Kč Město Slavkov u Brna: 50.000,- Kč Federace židovských obcí v ČR: 79.950,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků. Celkové náklady: 202.200,- Kč.

Město Slavkov u Brna: 70.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 132.200,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10271.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.