Slatina u Horažďovic

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.388966, 13.742695
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je zde doloženo od poloviny 17. století. Roku 1724 zde žilo 6 židovských rodin, v polovině 19. století pak 15 rodin. Nejvyššího počtu bylo dosaženo roku 1868 (33 rodin). Roku 1880 to činilo 37 Židů, roku 1900 15 Židů a roku 1917 se odstěhoval poslední židovský obyvatel. Židovský sídelní okrsek je umístěn na severní straně návsi a dále k severu. Před polovinou 19. století se jednalo o 10 domů, polovina z nich je v přestavbách dochována.

Synagoga se nachází v čp. 58 na návsi. Byla postavena v 50. letech 19.století v prostém klasicistním slohu jako náhrada za starší dřevěnou synagogu z 18.století, která byla zbořena po roce 1850. Budova je rozdělena na dvě části. Ve východní části se nalézal modlitební sál, v západní pak školní třída, pekárna macesů a byt kantora (učitele). Bohoslužebným účelům sloužila až do roku 1912. Během první světové války v ní byli nastěhováni váleční uprchlíci z Haliče. Roku 1919 byla prodána a využívána jako obchod a stodola. Po druhé světové válce byla opuštěna. Od roku 1965 ji využívalo zemědělské družstvo. Po roce 1983 byla zrekonstruována do původní podoby. Část budovy, která kdysi sloužila jako školní třída a byt, byla upravena k obytným účelům.

Hřbitov se nalézá na kopci v lese, 1 km severně od obce, asi 150 m západně od silnice do Bezděkova. Byl založen snad v druhé polovině 17. století. U vchodu v jihovýchodním koutě hřbitova je dochován žulový portál. Na ploše více než 1060 metrů čtverečních je dochováno 170 náhrobků z let 1755 až 1937. Mezi nimi je celá řada barokních a klasicistních stél. Většina novodobých vícedílných náhrobků je rozkradena. To dokumentuje 78 prázdných podstavců. Mezi zajímavé náhrobky patří náhrobek Jaakova Steina z Horažďovic se znamením hvězdy, který pochází z roku 1822. Hvězda zde symbolizuje jeho příjmení.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 1.682,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 1.956,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 1.732,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10270.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.