Milevsko–Sepekov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.4555900, 14.3847283
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov nalezneme 1,7 km severovýchodně od náměstí v Milevsku, na kraji lesa Bělohrad v trati zvané Židovna či Židovina, nedaleko žlutě i zeleně značené turistické stezky. Byl založen před rokem 1714 a po několikerém rozšíření dosáhl součsné velikosti 1.942 metrů čtverečních. Na jeho ploše je v pravidelných dlouhých řadách umístěno asi 200 náhrobních kamenů od doby založení do roku 1938, mezi nimi i řada hodnotných barokních a klasicistních stél. Průčelí hřbitova uvozuje obřadní síň, postavená roku 1928 v eklektickém stylu s kubistickými prvky. V interiéru je dochován dřevěný sedmiboký pult, na vnější stěně pamětní deska manželů Krausových.

Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý neprostupnou zelení, která byla vyklučena. Následně byla provedena oprava obřadní síně, ohradní zdi a byly postaveny všechny povalené náhrobky. Roku 2005 byly opraveny poškozené sloupky vstupní branky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Roku 2009 bylo zahájeno restaurování cenných historických náhrobků, v němž bude třeba pokračovat i v následujících letech.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1992 - 1996 – rekonstrukce obřadní síně, oprava ohradní zdi a vztyčování povalených náhrobků

Celkové náklady: 350.000,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.930,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.214,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.181,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.153,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.897,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.377,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.260,- Kč

Rok 2005 – oprava sloupků vstupní branky a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.137,- Kč

Oprava sloupků vstupní branky: 14.815,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.322,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.260,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.678,- Kč

Rok 2008 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.448,- Kč

Kácení stromů: 13.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.448,- Kč

Rok 2009 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celková náklady: 104.648,- Kč

Restaurování náhrobků: 99.960,- Kč

Celoroční údržba: 4.688,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 54.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 50.648,- Kč

Rok 2010 – restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 83.510,- Kč

Restaurování náhrobků: 80.000,- Kč

Celoroční údržba: 3.510,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 33.510,-Kč

2011 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 82.425,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze:32.425,- Kč

2012 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 11.460,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70259.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.