Sedlec–Prčice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.5884292, 14.5437339
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 500 metrů severovýchodně od městečka, západně od silnice do Heřmaniček, nedaleko rybníka Pabiánek. Založen byl v letech 1865 - 1867, je na něm dochováno 50 náhrobků od doby založení hřbitova do roku 1942. Jako první tu byla pohřbena v srpnu roku 1867 Josefa, dcera Veita Mautnera ze Sedlce. V letech první světové války na zdejším židovském hřbitově byli pohřbeni dva uprchlíci z Haliče. Poslední pohřby na zdejším židovském hřbitově se konaly roku 1942; tehdy tu byli pohřbeni svobodná soukromnice Kateřina Ledererová ze Sedlce, vdova Aloisie Lustigová z Přestavlk (zemřela ve věku 78 let), soukromník Mořic Klein z Prčice (69 let), v červnu 1942 svobodná Emilie Wolfová ze Sedlčan, která ve věku 55 let spáchala sebevraždu, a zřejmě jako poslední v říjnu roku 1942 vdova - soukromnice z Borotína Hermína Löwyová (zemřela ve věku 55 let). Celkem tu bylo pohřbeno kolem 170 Židů, ale část náhrobků byla ukradena, takže jich je dochováno kolem padesáti. Márnice, jednoduchá kamenná klasicistní stavba s půlkruhově zaklenutým vstupem a sedlovou střechou, je rekonstruovaná. Do poloviny 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý hustou vegetací, řada náhrobků byla povalena, márnice byla velmi poškozena, zůstalo z ní jen torzo obvodového zdiva. Ve druhé polovině 90. let se podařilo hřbitov vyčistit od nežádoucí náletové vegetace, osadit kovaná vrata a postavit náhrobky, na některých náhrobcích byla obnovena polychromie písma, v letech 2001–2002 byla kompletně rekonstruována márnice. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech.

Dokumentován v roce 2020.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.645,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.508,- Kč

Rok 1997 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.162,- Kč

Rok 1999 – nákup materiálu na opravu márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 67.620,- Kč

Materiál na opravu márnice: 50.502,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.118,- Kč

Okresní úřad v Benešově: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 17.620,- Kč

Rok 2000 – stavba krovu márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.083,- Kč

Stavba krovu: 6.825,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.258,- Kč

Rok 2001 – oprava márnice a kácení stromů

Celkové náklady: 152.675,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 151.675,- Kč

Rok 2002 – oprava márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 153.896,- Kč

Středočeský kraj: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 53.896,-Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.826,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.088,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.792,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 34.020,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 40.183,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 37.908,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.559,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.942,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.748,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.874,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70349.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.