Šafov

Typ objektu

hřbitov

GPS
48.8686714, 15.7319350
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od 2. pol. 17. století. Rodiště spisovatele Ludwiga Windera (1889-1946 Baldock, V. Británie). Židovská čtvrť se nachází v jihovýchodní části městečka, z původních 126 domů stojí již jen 10, mj. obecní dům se školou čp. 80. Synagoga z r. 1821-2 zbořena nacisty.

Hřbitov se prostírá 300 m severozápadně od náměstí ve svahu nad rybníkem, založen koncem 17. století. Na ploše 5013 m2 se nalézá 950 náhrobků, nejstarší z nich z r. 1720. Velmi cenné náhrobky barokního a klasicistního typu s výraznou výzdobou a symbolikou. Z menší márnice v rohu a kamenné ohradní zdi zbyly dnes už jen stopy.

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 28.800,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 12.000,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků.

Celkové náklady: 233.480,- Kč

Dotace: 120.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 113.480,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10278.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.