Rychnov nad Kněžnou (synagoga)

Typ objektu

expozicesynagoga

GPS
50.160160, 16.263873
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Synagoga v Palackého ulici nedaleko náměstí byla postavena roku 1782 na místě staré synagogy z poloviny 17. století zničené požárem. Roku 1830 vyhořela, po požáru byla obnovena v klasicistní podobě. Naposledy byla opravována roku 1898 a 1913, kdy byl zmodernizován interiér, rozšířena okna a přistavěno nové schodiště na galerii pro ženy. Bohoslužby se v ní konaly do druhé světové války, za okupace byla synagoga zpustošena a její vnitřní zařízení zničeno. Po druhé světové válce byla využita jako skladiště a prodejna. V letech 1993 - 1995 byla rekonstruována do původní podoby.

Jednání o opravě zchátralé synagogy byla zahájena roku 1992. Počátkem roku 1993 se Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou obrátil se žádostí o podporu na Federaci židovských obcí v ČR a Nadaci pro záchranu židovských památek, která pak poskytovala finanční a odbornou pomoc po celou dobu rekonstrukce stavby. Projekt finančně podpořili také Ministerstvo kultury ČR, Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou, Židovská obec v Praze, některé místní firmy i několik rychnovských rodáků. Synagoga je od roku 1995 využívána jako muzeum, hlavní část expozice je věnována historii a památkám šesti židovských obcí v regionu (Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Skalka – Podbřezí, Žamberk, Rokytnice v Orlických Horách a Vamberk - Doudleby nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí), na schodišti a ženské galerii je výstava materiálů týkající se života a díla Karla Poláčka. Na jižním průčelí byl roku 2002 odhalen památník obětem holocaustu. Průběžnou údržbu synagogy zajišťuje na své náklady místní Okresní muzeum Orlických hor, které současně provozuje stálou expozici.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Roky 1996 - 1999 – údržbu synagogy zajišťovalo Okresní muzeum Orlických hor

Rok 2000 – oprava vnitřních omítek

Celkové náklady: 28.064,- Kč

Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou: 15.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 13.064,- Kč

Rok 2001 – oprava vnitřních omítek

Celkové náklady: 21.938,- Kč

Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou: 19.000,- Kč

Okresní muzeum Orlických Hor: 2.938,- Kč

Roky 2002 – 2012 – údržbu synagogy zajišťovalo Okresní muzeum Orlických hor

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70461.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.