Rychnov nad Kněžnou

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
50.162826, 16.269355
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází 600 metrů severozápadně od náměstí, ve svahu, na severozápadním konci města, v ulici U židovského hřbitova. Založen byl podle jednoho pramene roku 1588, podle jiného až roku 1616, později (např. 1695, 1836 a 1898) byl postupně rozšiřován. V areálu se nalézá asi 400 náhrobních kamenů z let 1690 - 1942, mezi nimi mnoho cenných barokních stél. Jsou zde pohřbeni mj. rodiče Karla Poláčka, zemský zdravotní referent MUDr. Luděk Fischer nebo rabín Salomon Lengsfelder (1811–1894). U vchodu stojí jednoduchá márnice, v jejím interiéru je pamětní deska z roku 1984 se jmény obětí nacistické rasové perzekuce.

V průběhu 90. let 20. století byla plocha hřbitova zbavena náletové vegetace, opravena márnice i ohradní zeď, povalené náhrobky byly postaveny. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je třeba uvažovat o restaurování cenných historických náhrobků.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.174,- Kč

Oprava márnice: 19.711,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.463,- Kč

Rok 1996 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 124.533,- Kč

Vztyčování náhrobků: 119.673,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.860,- Kč

Dotace státních úřadů: 49.350,- Kč

Židovská obec v Praze: 75.183,- Kč

Rok 1997 – likvidace náletových dřevin a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.045,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.346,- Kč

Rok 1999 – prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 29.346,- Kč

Prořez stromů: 24.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.346,- Kč

Město Rychnov nad Kněžnou: 9.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 20.346,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.539,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 20.160,- Kč

Město Rychnov nad Kněžnou: 9.450,-Kč

Židovská obec v Praze: 10.710,- Kč

Rok 2002 – vztyčení 12 povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.932,- Kč

Opravy náhrobků: 15.566,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.366,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.350,- Kč

Rok 2004 oprava náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.011,- Kč

Oprava náhrobků: 6.196,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.815,- Kč

 

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.000,- Kč

Rok 2006 – opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 32.232,- Kč

Opravy náhrobků: 14.577,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.655,- Kč

Město Rychnov nad Kněžnou: 21.177,-Kč

Židovská obec v Praze: 11.055,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 13.220,- Kč

Město Rychnov nad Kněžnou: 7.758,-Kč

Židovská obec v Praze: 5.462,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 19.312,- Kč

Město Rychnov nad Kněžnou: 6.983,-Kč

Židovská obec v Praze: 12.329,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.083,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 7.214,- Kč

Město Rychnov nad Kněžnou: 7.042,- Kč

Židovská obec v Praze: 172,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace.

Celkové náklady: 34.038,- Kč

TS Rychnov n/Kněžnou: 7.042,- Kč

Židovská obec v Praze: 26.996,- Kč

Rok 2012 - oprava hřbitovní zdi, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 39.384,- Kč

Město Rychnov nad Kněžnou: 7.042,- Kč

Židovská obec v Praze: 32.342,- Kč

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70460.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.