Rožmberk nad Vltavou (starý)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
48.653965, 14.363603
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Starý hřbitov se nachází 300 metrů jižně od náměstí, ve svahu nad ním, na jižním okraji městečka, přiléhá k vnější straně městské hradby. Údajně je středověkého původu (snad byl založen již před rokem 1480), v písemných pramenech je doložen poprvé v první čtvrtině 18. století. Po roce 1938 byl zdevastován nacisty, posléze byla většina náhrobků odvezena. Dochováno je kolem 30 náhrobků, nejstarší z poloviny 18. století. Na zdi zůstal fragment pamětní desky připomínající, že hřbitov byl založen na konci 15. století.

Stav hřbitova byl tristní až do konce 90. let 20. století. Tento hřbitov se nachází za obytnými domy, od nichž není nijak oddělen. V minulosti došlo k tomu, že majitelé několika domů, za nimiž se hřbitov nachází, jeho plochu rozparcelovali, rozdělili ploty a využívali jako zahrádky, postavili na hřbitově kolny, králíkárny apod. Roku 2000 bylo zahájeno stavební řízení, jehož cílem bylo zrušení plotů a odstranění nepovolených staveb, což se podařilo. V současnosti je plocha hřbitova celistvá v původní rozloze, podzemní část s hroby je zachována, na malé části hřbitova je dochováno kolem 30 náhrobků, plocha hřbitova byla do roku 2004 průběžně udržována obyvateli sousedících domů, v současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 2004 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.040,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.920,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.070,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.130,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.130,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.130,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava hřbitovní zdi.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 103.528,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 5.163,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70459.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.