Rousínov u Vyškova

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.2001597, 16.8848936
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od pol. 15. století (nejstarší zmínka až r. 1554), v pol. 19. století představovalo téměř 1200 Židů polovinu obyvatel městečka. Rodné město spisovatelky Rosy Barachové (1841-1913 Wien), rabína Nehemiase Brülla (1843-1891 Frankfurt a M., NSR) a malířky Elise Franklové (1895-po 1940). Židovskou čtvrť tvoří rozsáhlý celek západní části náměstí a k jihu přilehlých uliček Trávníky, Skálova, V uličkách. Z původních 132 domů na ploše 5 hektarů dodnes větší část existuje. Mimořádně zajímavé tmavé vnitřní veřejné průchody v domech a ukázky kondominií.

Synagoga v ulici V uličkách 6, pochází z r. 1842 přestavbou staršího templu, klasicistní výraz, r. 1949 adaptována na modlitebnu husitské církve, na průčelí v r. 2006. Odhalena pamětní deska obětem holokaustu.

 

Hřbitov se nachází v ulici Trávníky, 300 m jižně od náměstí, byl založen asi v 16. století, na ploše 5964 m2 celkem 1146 náhrobků, z nichž nejstarší čitelný pochází z r. 1595-6, cenné pomníky barokního a klasicistního typu. Někdejší hrobnický dům po zboření zaujala skupina garáží. Ohrazení kamennou zdí krytou cihlami položenými na výšku. Oprava plánována v roce 2011.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 25.024,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova,rekonstrukce zeleně, opravy náhrobků, dokumentace. Celkové náklady: 400.782,- Kč

Soukromý dárce: 129.273,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 271.509,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava hřbitovní zdi a náhrobků, dokumentace.

Celkové náklady: 780.196,- Kč

Dotace: 720.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 60.196,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10269.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.