Roudnice nad Labem (starý)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.422081, 14.259567
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od poloviny 16. století. Ghetto se nacházelo v Havlíčkově ulici, většina domů dochována v přestavbách. První židovský hřbitov se nacházel snad na místě zahrady bývalého kapucínského kláštera, zlikvidován po roce 1613. Několik náhrobků přeneseno na starý židovský hřbitov.

Hřbitov byl založen roku 1613 a užíván do konce 19. století. Na ploše 4 679 m2 se dochovalo téměř 1700 náhrobků, z nichž nejstarší, přenesený, je datován 1611. Velice cenný hřbitov s mnoha náhrobky barokního i renesančního charakteru. Bývalý hrobnický dům je dnes opuštěný a vozovna slouží jako garáž. V horní části byl v roce 1999 postaven nový vchod.

Nový hřbitov viz. heslo Roudnice nad Labem - nový hřbitov.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 2010 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady: 276.613,- Kč

Město Roudnice nad Labem: 100.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 176.613,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, opravy a restaurování náhrobků. Celkové náklady: 251.919,- Kč

Město Roudnice n/Labem: 93.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 158.919,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10268.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.