Rakovník

Typ objektu

expozicehřbitovsídelní okrsek

GPS
50.0992578, 13.7436592
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází v ulici F. Diepolta, na jihovýchodním okraji města při silnici vedoucí do obce Nový Dům. Založen byl roku 1635, rozšířen v letech 1745, 1856 a 1886. Na hřbitově stojí kolem 430 náhrobků, nejstarší z roku 1656/1657. Klasicistní domek hrobníka čp. 20, v němž je malá expozice o dějinách Židů v regionu, byl postaven v první polovině 19. století. V obřadní síni z počátku 20. století je zachována iluzivní výmalba a část mobiliáře. Jedná se o cenný hřbitov s řadou barokních a klasicistních náhrobků.

Na počátku 90. let 20. století nebyl hřbitov příliš udržovaný, bylo třeba odstranit veškerou nežádoucí náletovou zeleň. Ve druhé polovině 90. let 20. století byl opraven hřbitovní domek, který slouží jako malé muzeum s expozicí o dějinách Židů v regionu a jako zázemí správce hřbitova, a také byla vztyčena většina povalených náhrobků. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, ve které je třeba dále pokračovat. V průběhu let 2003 - 2008 bylo zahájeno restaurování vybraných poškozených historických náhrobků, u kterých hrozilo zničení epitafů, v těchto pracích je ovšem také nutno nadále pokračovat, na hřbitově je ještě mnoho desítek ohrožených náhrobků. Dále je nutno počítat s dokončením oprav hřbitovního domku s expozicí (oprava přístupového schodiště, opěrné zídky za objektem, odvlhčení základů, doplnění truhlářských prvků) a s opravou obřadní síně a restaurováním její velmi zajímavé vnitřní výmalby. Poslední etapou záchranných prací bude odborná repase obou kovaných vstupních bran.

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – oprava hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 127.156,- Kč

Oprava hřbitovního domku: 56. 781,- Kč

Celoroční údržba hřbitova a pomocné stavební práce při opravě domku: 70.375,- Kč

Dotace státních úřadů: 58.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 69.156,- Kč

Rok 1997 – elektroinstalace hřbitovního domku židovského hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 196.998,- Kč

Elektroinstalace domku: 81.762,- Kč

Celoroční údržba hřbitova a stavební práce spojené s opravou domku: 115.236,- Kč

Dotace státních úřadů: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 176.998,- Kč

Rok 1998 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 176.008,- Kč

Vztyčování náhrobků: 51.052,- Kč

Celoroční údržba hřbitova a stavební práce spojené s opravou domku: 124.956,- Kč

Okresní úřad v Rakovníku: 40.000,- Kč

Město Rakovník 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 126.008,- Kč

Rok 1999 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 196.093,- Kč

Vztyčování náhrobků: 71.171,- Kč

Celoroční údržba hřbitova a stavební práce spojené s opravou domku: 124.922,- Kč

Město Rakovník: 30.000,- Kč

Okresní úřad v Rakovníku: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 136.093,- Kč

Rok 2000 – oprava střechy, zhotovení elektroinstalace, instalace stálé expozice ve hřbitovním domku židovského hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 128.570,- Kč

Oprava střechy, elektroinstalace a instalace expozice: 88.333,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 40.237,- Kč

Město Rakovník: 10.000,- Kč

Okresní úřad v Rakovníku: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 88.570,- Kč

Rok 2001 – oprava střešní krytiny hřbitovního domku a kolny, odvlhčovací práce u obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 80.237,- Kč

Oprava hřbitovního domku a kolny: 35.137,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 45.100,- Kč

Okresní úřad v Rakovníku: 25.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 55.237,- Kč

Rok 2002 – výměna střešní krytiny, oprava hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 116.054,- Kč

Výměna střešní krytiny: 45.004,- Kč

Opravy hřbitovního domku: 21.343,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 49.707,- Kč

Město Rakovník: 30.000,-Kč

Židovská obec v Praze: 86.054,- Kč

Rok 2003 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 168.500,- Kč

Restaurování náhrobků: 128.857,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 39.643,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 58.000,- Kč

Město Rakovník: 16.571,- Kč

Židovská obec v Praze: 93.929,- Kč.

Rok 2004 - restaurování, konzervace a opravy vybraných náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 156.894,- Kč

Restaurování náhrobků: 116.430,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 40.464,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 71.000,- Kč

Město Rakovník: 20.286,- Kč

Židovská obec v Praze: 65.608,- Kč.

Rok 2005 - restaurování, konzervace a opravy vybraných náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 172.200,- Kč

Restaurování náhrobků: 152.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 20.200,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 98.000,- Kč

Město Rakovník: 28.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 46.200,- Kč.

Rok 2006 - restaurování, konzervace a opravy vybraných náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 162.955,- Kč

Restaurování náhrobků: 140.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 22.955,- Kč

Město Rakovník: 126.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 36.955,- Kč

Rok 2007 - restaurování, konzervace a opravy vybraných náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 164.298,- Kč

Restaurování náhrobků: 140.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 24.298,- Kč

Město Rakovník: 126.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 38.298,- Kč

Rok 2008 - restaurování a opravy vybraných náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 220.234,- Kč

Restaurování náhrobků: 140.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 80.234,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 98.000,- Kč

Město Rakovník: 28.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 94.234,- Kč.

Rok 2009 - oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 161.294,- Kč

Oprava ohradní zdi: 110.00,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 51.294,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 3.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 78.294,- Kč

Rok 2010 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 158.897,- Kč

Restaurování náhrobků: 125.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 33.897,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 85.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 73.897,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, restaurování náhrobků.

Celkové náklady: 188.671,- Kč

Ministerstvo kultury: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 88.671,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, oprava hřbitovní zdi a schodů, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 85.590,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70456.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.