Radouň u Štětí

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.476735, 14.394836
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od 18. století. Synagoga z 19. století údajně zbořena 1980, zachována jen torza zdí.

Židovský hřbitov, založený 1789 se nachází 400 m severozápadně nad obcí. Osmiboká obřadní síň s betonovou kopulí byla postavena po roce 1910. Hřbitov devastován od roku 1938 do 90. let 20. stol. Na přelomu tisíciletí byla zahájena jeho obnova.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaloženýchfinančních nákladů:

Rok 2010 – pokračování celkové obnovy obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova
Celkové náklady: 925.458,- Kč
Ministerstvo kultury: 200.000,- Kč
Ústecký kraj: 278.000,- Kč
Federace židovských obcí v ČR: 447.558,- Kč

Rok 2011 - pokračování celkové obnovy obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 310.868,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků, obřadní síně a hřbitovní zdi, terénní úpravy. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 133.050,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10266.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.