Radenín

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.377436, 14.844492
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 800 metrů severovýchodně od návsi, na návrší. Založen byl nejpozději na počátku 18. století, v písemných pramenech je poprvé doložen roku 1723. Na hřbitově se nachází cca 200 náhrobků od roku 1741 do konce 30. let 20. století a rekonstruovaná márnice. Jedná se o cenný hřbitov s řadou barokních a klasicistních stél, významný krajinotvorný prvek.

Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý náletovou vegetací, ohradní zeď byla poškozena, řada náhrobků povalena. V průběhu 90. let byl hřbitov vyčištěn, ohradní zeď opravena a náhrobky postaveny. V letech 1999–2000 byla opravena márnice. V současné době je plocha hřbitova vyčištěna, náhrobky postaveny a je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.119,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.506,- Kč

Rok 1997 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.704,- Kč

Rok 1999 – zahájení opravy márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 57.204,- Kč

Oprava márnice: 28.247,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 28.957,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 20.000,- Kč

Okresní úřad v Táboře: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 27.204,- Kč

Rok 2000 – znovuvybudování krovu márnice a jeho pokrytí pálenou krytinou, zhotovení dvojích vrat márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 51.922,- Kč

Okresní úřad v Táboře: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 41.922,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.937,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.360,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.457,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.269,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.052,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.964,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.369,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.894,- Kč

Rok 2009 - kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.759,- Kč

Kácení stromů: 12.700,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.059,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.713,- Kč

Rok 2011 - vztyčování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 108.790,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 58.790,- Kč

Rok 2012 - vztyčování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 108.311,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 58.311,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70352.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.