Rabštejn nad Střelou

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.0400181, 13.2868461
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Unikátní hřbitov se nachází přibližně 500 metrů západně od kláštera, poblíž cesty odbočující ze silnice do obce Stvolny. Byl založen údajně roku 1654 a později rozšiřován. Unikátností hřbitova jsou hroby vyčnívající ve výšce zhruba 1,5m ve vrstvách v části hřbitova, to je situace známá jen z případu Prahy. Ve hřbitovní zdi jsou dva zazděné staré vchody, jeden prostší bez portálu a druhý asi původní s portálem. Plocha hřbitova je výše nežli původní vchod, žulový portál s hebrejským nápisem a letopočtem 1787. Hřbitov byl těžce poničen za druhé světové války a část náhrobků byla odvezena. V současnosti se na ploše přibližně 486 metrů čtverečních nalézá 49 náhrobků z let 1815 až do 30. let 20. století. Areál hřbitova včetně ohradní zdi z lomového kamene byl opraven v 80. a 90. letech 20. století.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – plánek hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 7.200,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR:3.914,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10264.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.