Rabí (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.2800575, 13.6176697
Vlastnictví
Soukromý vlastník
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Veřejně nepřístupná

Přílohy v PDF

Informace o památce budou doplněny později...

Synagoga se nachází v č.p. 102, 150 m jihozápadně od náměstí. Stavba neznámého stáří prošla několika přestavbami. Bohoslužebným účelům sloužila do 90. let 19. století. Roku 1897 přestavěna na obytný dům.

https://pamatkovykatalog.cz/zidovska-modlitebna-14583748

https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedler-zidovske-pamatky-v-cechach-a-na-morave/rabi/

Předchozí
Další
Rabí, archiv Matana, 1996

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.