Puclice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.553948, 13.021030
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Osídlení je možné datovat do počátku 18. století, roku 1824 zde žily 4 rodiny o 29 osobách a v první polovině 19. století již 10 rodin (celkem v 8 domech). Židovské domy byly soustředěny jižně od středu obce u rybníka, některé se dodnes dochovaly. Nedaleko se nacházela synagoga z roku 1818, ležící na jihozápadní straně rybníka, roku 1893 přestavěná na dům, zbořena v 70. letech 20. století.

Hřbitov leží přibližně 1 km jihozápadně od návsi na okraji lesa, přístupný polní cestou vedle silnice Křenovy – Puclice. Údajně byl založen roku 1750 v prostoru na rozloze 1924 metrů čtverečních, s počtem cca 220 náhrobků, nejstarší dochované náhrobky pocházejí z první poloviny 19. století. V severovýchodním rohu je zachováno torzo márnice. Židovská obec zde byla zrušena na základě zákona z roku 1890. Pohřby ale probíhaly až do příchodu nacismu, před nacistickou okupací správa hřbitova převzala židovská obec v Domažlicích.

 

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – oprava náhrobků, plánek hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 75.395,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 21.232,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 28.597,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10262.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.