Prudice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.513449, 14.671414
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 500 metrů jihozápadně od obce, při zeleně značené turistické cestě, je to zdaleka viditelný ostrůvek na návrší mezi obcemi Prudice a Sudoměřice. Doložen je v první čtvrtině 18. století. Je na něm dochováno asi 150 náhrobních kamenů od první poloviny 18. století do roku 1938. Jedná se o cenný hřbitov s řadou náhrobků zdobených tradičními symboly nebo vegetativními motivy.

V průběhu 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od náletové vegetace. Z márnice zbyly jen malé zbytky zdiva a její obnova není reálná. Do budoucna je nutné počítat s obnovou ohradní zdi z lomového kamene, s postavením řady povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a s restaurováním historických náhrobků z 18. a 19. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.025,- Kč

Rok 1996 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.158,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.209,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.005,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.707,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.478,- Kč

Roky 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.940,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.289,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.389,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.289,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 2.358,- Kč

Rok 2012 - vztyčování a restaurování náhrobků, zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 129.658,- Kč

Pojistné plnění pojišťovny: 95.680,- Kč

Židovská obec v Praze: 33.978,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70350.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.