Prostějov (starý)

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.4681292, 17.1157383
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF

Druhý židovský hřbitov v Prostějově vznikl na počátku 19. století na ploše 12 arů vymezené dnešními ulicemi Lidická, Studentská a Tylova. V době posledního pohřbu v roce 1908 se zde nacházelo celkem 1924 náhrobních kamenů. V období nacistické okupace byl starý židovský hřbitov zrušen a většina náhrobků nenávratně zmizela. Po válce se na uvolněné ploše objevil park, v letech 1970 - 1974 byl na části pozemků postaven školní areál. V poslední době probíhá pokus shromáždit alespoň část původních náhrobků a pietně upravit bývalé pohřební místo. - Hřbitov se rozkládal na trojici pozemků; všechy tři (pozemkové parcely č. 3104/1, 3104/4 a 7875) patří městu Prostějov.

Zdroj: Mgr. Tomáš Cydlík - Státní okresní archiv Prostějov

http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=17202#obsah

Ke starému židovskému hřbitovu existuje plán, který je uložený v Archivu Židovského muzea v Praze

https://www.jewishmuseum.cz/sbirky-a-vyzkum/sbirky-a-fondy/archiv-sbirky-a-fondy/

K historii 

https://theses.cz/id/6itsay/Bakalarska_prace.pdf

Předchozí
Další
Archiv Matana, 2016
Archiv Matana, 2016
Archiv Matana, 2016

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.