Přistoupim

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.0567711, 14.8773306
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na severním okraji obce v blízkosti silnice vedoucí do Českého Brodu. Založen byl údajně roku 1713, poté byl postupně rozšiřován. Nejstarší náhrobky pocházejí z doby založení, užíván byl až do počátku druhé světové války. Celkem je dochováno asi 600 náhrobních kamenů. Roku 1945 bylo na hřbitově pohřbeno osm obětí pochodu smrti. Hřbitovní dům byl po druhé světové válce prodán a adaptován na dodnes obývaný obytný dům.

Do poloviny 90. let byl hřbitov zarostlý náletovou vegetací, ohradní zeď byla na mnoha místech rozvalena, mnoho náhrobků bylo povaleno. V průběhu druhé poloviny 90. let byla plocha hřbitova vyčištěna, ohradní zeď byla opravena a byly postaveny téměř všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech. V nejbližší době je třeba počítat s postavením řady povalených náhrobků a s restaurováním vybraných historických náhrobků.

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.554,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.906,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.597,- Kč

Rok 2000 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 62.378,- Kč

Oprava ohradní zdi: 52.415,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.963,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 12.378,- Kč

Rok 2001 – zhotovení koruny ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.181,- Kč

Koruna ohradní zdi: 15.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.181,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.547,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.584,- Kč

Rok 2004 – oprava poškozené části ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.667,- Kč

Oprava ohradní zdi: 25.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.667,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.910,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.547,- Kč

Rok 2007 – očištění náhrobků od břečťanu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 52.399,- Kč

Likvidace břečťanu: 39.984,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.415,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 200.918,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 190.995,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.923,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 31.000,- Kč

Pojistné plnění pojišťovny. 180.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 0,- Kč, 10.082,- Kč převedeno do roku 2009

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.063,- Kč

Rok 2010 – restaurování a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady: 139.069,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 127.228,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.841,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 55.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 2.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 82.069,- Kč

Rok 2011 - vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 108.263,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 28.263,- Kč

Rok 2012 - vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 106.896,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 26.896,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70258.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.