Přestavlky u Chrudimi (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.9380075, 15.9268606
Vlastnictví
Soukromý vlastník
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Veřejně nepřístupná

Přílohy v PDF

Počátky židovského osídlení v Přestavlkách spadají do první třetiny 18. století. Větší nárůst počtu židovských obyvatel nastal koncem 18. století v souvislosti s působením biskupa královehradeckého Jana Leopolda Haye, který často pobýval na letním biskupském sídle, na zámku v nedaleké Chrasti. V té době pravděpodobně vznikla i židovská náboženská obec Přestavlky. V polovině 19. století žilo v Přestavlkách více než 150 židovských obyvatel. Pak se jejich počet trvale snižoval, až v roce 1892 tamní židovská náboženská obec zanikla a místní židé přešli pod správu židovské náboženské obce v Heřmanově Městci.
Synagoga leží v č.p. 91, 70 m východně od kostela, vystavěna koncem 18. století. V roce 1852 proběhla její přestavba a v roce 1920 pak byla, již po zániku židovské obce, adaptována na obytný dům. 

Aktualizace 03/2024

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.