Přestavlky u Chrudimi

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.9435081, 15.9207394
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází v polích severně od obce, 400 metrů západně od silnice vedoucí na Hrochův Týnec. Založen byl roku 1844, na pozemku zakoupeném od majitele panství Františka Xavera Adolfa z Auerspergu.  Hřbitov byl původně obehnán kamennou a cihlovou zdí a v jihovýchodní části byl vystavěn bejt ohel. Po zániku přestavlcké náboženské obce, přešla správa hřbitova na náboženskou obec v Heřmanově Městci. Ještě ve 20. letech 20. století proběhly opravy zdi a střechy bejt ohelu. Po druhé světové válce hřbitov výrazně chátral, bejt ohel byl zbořen a obvodová zeď je dnes na několika místech téměř rozebrána. Většina náhrobků na hřbitově je povalena, mnoho z nich bylo poškozeno či rozkradeno, takže v současnosti se na hřbitově nachází jen přibližně tři desítky náhrobků. Nejstarší, který byl dosud identifikován patří Aronu Agularovi z Vejvanovic, který zemřel v roce 1848 a nejmladší pak Fridrichu Herrmannovi. Ten zemřel v roce 1906.
Dnes je plocha hřbitova vyčištěna, je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno nadále pokračovat. Do budoucna je třeba počítat s postavením povalených náhrobků a s opravou poškozených úseků ohradní zdi.

Aktualizace 03/2024

 

 

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana, 2012
Foto: archiv Matana, 2012
Foto: archiv Matana, 2012
Foto: archiv Matana, 2012
Foto: archiv Matana, 2012
Foto: archiv Matana, 2012
Foto: archiv Matana, 2012

Více informací

Počátky židovského osídlení

Počátky židovského osídlení v Přestavlkách spadají do první třetiny 18. století. Větší nárůst počtu židovských obyvatel nastal koncem 18. století v souvislosti s působením biskupa královehradeckého Jana Leopolda Haye, který často pobýval na letním biskupském sídle, na zámku v nedaleké Chrasti. V té době pravděpodobně vznikla i židovská náboženská obec Přestavlky. V polovině 19. století žilo v Přestavlkách více než 150 židovských obyvatel. Pak se jejich počet trvale snižoval, až v roce 1892 tamní židovská náboženská obec zanikla a místní židé přešli pod správu židovské náboženské obce v Heřmanově Městci. Koncem 18. století byla vystavěna synagoga. V roce 1852 proběhla její přestavba a v roce 1920 pak byla, již po zániku židovské obce, adaptována na obytný dům. 

Historie hřbitova

Hřbitov se nachází v polích severně od obce, 400 metrů západně od silnice vedoucí na Hrochův Týnec. Založen byl roku 1844, na pozemku zakoupeném od majitele panství Františka Xavera Adolfa z Auerspergu.  Hřbitov byl původně obehnán kamennou a cihlovou zdí a v jihovýchodní části byl vystavěn bejt ohel. Po zániku přestavlcké náboženské obce, přešla správa hřbitova na náboženskou obec v Heřmanově Městci. Ještě ve 20. letech 20. století proběhly opravy zdi a střechy bejt ohelu. Po druhé světové válce hřbitov výrazně chátral, bejt ohel byl zbořen a obvodová zeď je dnes na několika místech téměř rozebrána. Většina náhrobků na hřbitově je povalena, mnoho z nich bylo poškozeno či rozkradeno, takže v současnosti se na hřbitově nachází jen přibližně tři desítky náhrobků. Nejstarší, který byl dosud identifikován patří Aronu Agularovi z Vejvanovic, který zemřel v roce 1848 a nejmladší pak Fridrichu Herrmannovi. Ten zemřel v roce 1906.
Dnes je plocha hřbitova vyčištěna, je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno nadále pokračovat. Do budoucna je třeba počítat s postavením povalených náhrobků a s opravou poškozených úseků ohradní zdi.

Zpracovala: Lucie Petrusová, 2024

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.866,- Kč

Rok 1996 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.800,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.312,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.794,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.016,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.738,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.407,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.925,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.472,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.290,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.910,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.602,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.072,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.625,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.751,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.130,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 7.765,- Kč

Rok 2012 - likvidace náletů, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 36.400,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70454.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.