Přerov (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.4537267, 17.4516550
Vlastnictví
Pravoslavná církevní obec v Přerově
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Omezena

Přílohy v PDF

Současná budova byla vystavěna na místě původní synagogy z 16. století dle projektů přerovského rodáka a vídeňského architekta Jakoba Partnera kolem roku 1893. Památka je dnes cenným příkladem novorománské synagogální architektury a je využívána pro účely pravoslavné církve jako chrám sv. Cyrila a Metoděje.
Synagoga byla vystavěna v roce 1860 na místě staršího templu. Stavební úpravy byly provedeny v letech 1932 a 1937. Ve 40.letech 20. století byl objekt používán jako sklad papíru pro tiskárnu. V roce 1950 odkoupila budovu pravoslavná církev, stavební adaptace pro nové bohoslužebné využití byly provedeny v letech 1951-53, chrám byl vysvěcen dne 20.12.1953.

Více informaci na:
https://pamatkovykatalog.cz/chram-sv-cyrila-a-metodeje-19041200
Informace o pamatce budou doplněny později....

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.