Přerov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.451276, 17.449207
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od pol. 14. století, rodiště architekta Jakoba Gartnera (1861-1921 Wien), literárního historika Oskara Donatha (1882-1940 Praha) a hudebního skladatele Gideona Kleina (1919-45 Fürstengrube). Židovská ulice – dnes Žerotínovo nám. a Wilsonova ul. jihozápadně pod zámkem, přes 20 židovských domů bylo rozptýleno a netvořilo nikdy uzavřené ghetto, část je v přestavbách dochována. Synagoga – Wilsonova 16, postavena v r. 1860 na místě staršího templu ve stísněné poloze vnitrobloku, r. 1898 upravena novorománsky podle projektu architekta Jakoba Gartnera. V l. 1951-3 adaptována na kostel pravoslavné církve, obnova v l. 1997-2001 s umístěním pamětní desky obětem holokaustu na průčelí.

Nový hřbitov v ulici Lančíkových čp. 919, 1 km jihovýchodně od centra v sousedství komunálního hřbitova. Založen r. 1882, na ploše 3732 m2 obsahuje kolem 360 novodobých náhrobků, z toho malá část sem přenesená v r. 1956 ze staršího hřbitova z r. 1585 ve Wurmově ulici. Obřadní síň s kopulí od architekta Franze Oehlera z r. 1903 zbořena poč. 80. let 20. století. Ohrazen kamenocihelnou zdí.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 9.875,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 9.000,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 9.000,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10259.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.