Přehořov u Soběslavi

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.236736, 14.767513
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 1,5 km jihovýchodně od obce, severně od silnice vedoucí od obce Lžín, na okraji lesa. Založen byl před rokem 1723. Na hřbitově je dochováno 100 náhrobků, nejstarší z první poloviny 19. století. Z márnice i ohradní zdi z lomového kamene zbyly jen nepatrné zbytky zdí.

Po roce 2000 byl hřbitov vyčištěn od náletové vegetace a křoví, od té doby je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno i nadále provádět. Z márnice zbyly jen malé zbytky zdiva, takže její rekonstrukce nebude možná. Do budoucna je nutno počítat s postavením mnoha desítek povalených náhrobků a případně s obnovou ohradní zdi z lomového kamene, z níž zbyly jen malé zbytky zdiva.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Roky 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.965,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.958,- Kč

Roky 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2009 - vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 100.010,- Kč

Vztyčování náhrobků: 99.800,- Kč

Celoroční údržba: 210,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 20.010,- Kč

Rok 2010 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 98.990,- Kč

Vztyčování náhrobků: 98.840,- Kč

Celoroční údržba: 150,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 53.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.990,-Kč

Rok 2011 - vztyčování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 113.850,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 87.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 26.850,- Kč

Rok 2012 - vztyčování náhrobků, zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 117.720,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 85.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 32.720,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70351.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.