Praskolesy

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.8611544, 13.9411678
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 500 metrů jihovýchodně od obce, na svahu, v blízkosti silnice vedoucí do Netolic a Lochovic. Založen byl kolem roku 1863 jako pohřebiště židovských náboženských obcí v Praskolesích a Hořovicích. Na hřbitově o rozloze 928 metrů čtverečních je celkem 94 náhrobních kamenů od doby založení do roku 1950. Hrobnický domek z počátku 20. století byl zbořen v 80. letech 20. století. Areál prochází od roku 2001 rekonstrukcí.

Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov opuštěn a hustě zarostlý náletovou zelení, která byla v průběhu 90. let zlikvidována. V letech 2007 – 2008 byly vztyčeny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Poslední etapa rekonstrukce areálu hřbitova bude zahrnovat opravu ohradní zdi a zhotovení vstupních vrat.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.295,- Kč

Roky 1998, 1999 a 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2001 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.265,- Kč

Rok 2002 – vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 45.428,- Kč

Vztyčování náhrobků: 22.910,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 22.518,- Kč

Rok 2003 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 49.425,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.933,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.429,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.441,- Kč

Rok 2007 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 99.008,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 97.818,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 1.190,- Kč

Dar společnosti Harmonie Enginering: 114.525,- Kč, do roku 2008 bylo převedeno 15.517,- Kč

Židovská obec v Praze: 0,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 96.520,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 94.010,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.510,- Kč

Dar společnosti Harmonie Enginering: 97.556,- Kč, do roku 2009 bylo převedeno 16.553,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.510,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.510,- Kč

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 6.010,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 2.510,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70255.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.