Praha 5 Smíchov (starý)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.0583775, 14.4005800
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Starý smíchovský hřbitov byl založen roku 1788 na katastru obce Radlice, na návrší pod dnešní ulicí U Starého židovského hřbitova. Na ploše 1.531 metrů čtverečních je dochováno asi 600 náhrobních kamenů od 18. století do roku 1937. V 80. a 90. letech 20. století byl několikrát poškozen vandaly. Hrobnický dům z 19. století se rekonstruuje k obytným účelům. Pohřben je zde mj. smíchovský rabín Dr. Samuel Beck (1841 – 1899).

Do poloviny 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý náletovými stromy a křovím. Ohradní zeď byla poškozena, mnoho desítek náhrobků bylo povaleno, hrobnický dům byl mnoho let opuštěn, poškozen zatékáním, vlhkostí, krovy i stropy byly zřícené. Nejprve byla po polovině 90. let 20. století odstraněna nežádoucí zeleň, následně se začala opravovat ohradní zeď, byla zhotovena vstupní branka a byly vztyčovány náhrobky. Roku 2003 byla zahájena rekonstrukce hřbitovního domu.

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 233.405,- Kč Vztyčování náhrobků: 203.543,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 29.862,- Kč Dotace státních úřadů: 50.000,- Kč Židovská obec v Praze: 183.405,- Kč

Rok 1998 – postavení povalených náhrobků z 19. a 20. století, oprava poškozené ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 266.397,- Kč Opravy náhrobků a ohradní zdi: 236.319,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 30.078,- Kč Městská část Praha 5: 50.000,- Kč Židovská obec v Praze: 216.397,- Kč

Rok 1999 – záloha na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 137.974,- Kč Vypracování projektové dokumentace: 89.590,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 48.384,- Kč

Rok 2000 – vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 124.920,- Kč Vypracování projektové dokumentace: 85.500,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 39.420,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.767,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.467,- Kč

Rok 2003 – obnova hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 1.169.916,- Kč Obnova hřbitovního domku: 1.145.338,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 24.578,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 280.000,- Kč Městská část Praha 5: 200.000,- Kč Židovská obec v Praze: 689.916,- Kč

Rok 2004 – pokračování rekonstrukce hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 802.760,- Kč Rekonstrukce domu: 767.620,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 35.140,- Kč Městská část Praha 5: 220.000,- Kč Hlavní město Praha: 182.500,- Kč Židovská obec v Praze: 400.260,- Kč

Rok 2005 – doplnění stavební dokumentace k opravě hrobnického domu, stavební dozor a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 40.715,- Kč Doplnění stavební dokumentace: 5.998,- Kč Stavební dozor: 11.700,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 23.017,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.171,- Kč

Roku 2007 a 2008 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.413,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 409,- Kč

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 29.622,- Kč

Rok 2012 – celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.683,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70512.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.