Praha 5 Smíchov (starý)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.0583281, 14.4004161
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Starý smíchovský hřbitov byl založen roku 1788 na katastru obce Radlice, na návrší pod dnešní ulicí U Starého židovského hřbitova. Na ploše 1.531 metrů čtverečních je dochováno asi 600 náhrobních kamenů od 18. století do roku 1937. V 80. a 90. letech 20. století byl několikrát poškozen vandaly. Hrobnický dům z 19. století se rekonstruuje k obytným účelům. Pohřben je zde mj. smíchovský rabín Dr. Samuel Beck (1841 – 1899).

Do poloviny 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý náletovými stromy a křovím. Ohradní zeď byla poškozena, mnoho desítek náhrobků bylo povaleno, hrobnický dům byl mnoho let opuštěn, poškozen zatékáním, vlhkostí, krovy i stropy byly zřícené. Nejprve byla po polovině 90. let 20. století odstraněna nežádoucí zeleň, následně se začala opravovat ohradní zeď, byla zhotovena vstupní branka a byly vztyčovány náhrobky. Roku 2003 byla zahájena rekonstrukce hřbitovního domu.

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 233.405,- Kč Vztyčování náhrobků: 203.543,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 29.862,- Kč Dotace státních úřadů: 50.000,- Kč Židovská obec v Praze: 183.405,- Kč

Rok 1998 – postavení povalených náhrobků z 19. a 20. století, oprava poškozené ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 266.397,- Kč Opravy náhrobků a ohradní zdi: 236.319,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 30.078,- Kč Městská část Praha 5: 50.000,- Kč Židovská obec v Praze: 216.397,- Kč

Rok 1999 – záloha na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 137.974,- Kč Vypracování projektové dokumentace: 89.590,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 48.384,- Kč

Rok 2000 – vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 124.920,- Kč Vypracování projektové dokumentace: 85.500,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 39.420,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.767,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.467,- Kč

Rok 2003 – obnova hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 1.169.916,- Kč Obnova hřbitovního domku: 1.145.338,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 24.578,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 280.000,- Kč Městská část Praha 5: 200.000,- Kč Židovská obec v Praze: 689.916,- Kč

Rok 2004 – pokračování rekonstrukce hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 802.760,- Kč Rekonstrukce domu: 767.620,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 35.140,- Kč Městská část Praha 5: 220.000,- Kč Hlavní město Praha: 182.500,- Kč Židovská obec v Praze: 400.260,- Kč

Rok 2005 – doplnění stavební dokumentace k opravě hrobnického domu, stavební dozor a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 40.715,- Kč Doplnění stavební dokumentace: 5.998,- Kč Stavební dozor: 11.700,- Kč Celoroční údržba hřbitova: 23.017,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.171,- Kč

Roku 2007 a 2008 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.413,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 409,- Kč

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 29.622,- Kč

Rok 2012 – celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.683,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70512.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.