Praha 10 Uhříněves

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.0395969, 14.5998078
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází za severním koncem Vachkovy ul., na severním okraji Uhříněvsi, na modře značené turistické stezce u obory. Založen byl nejpozději v první čtvrtině 18. století, zvětšen před polovinou 19. století. Na ploše 3.302 metrů čtverečních je dochováno kolem 300 náhrobků, nejstarší z roku 1719, nejmladší z počátku druhé světové války. Hrobnický domek čp. 57, postavený nejpozději před polovinou 19. století, je dlouho opuštěný a zdevastovaný, připravuje se jeho rekonstrukce. V márnici jsou patrné zbytky hebrejských nápisů.

Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý neprostupnou zelení, mnoho náhrobků bylo povaleno, ohradní zeď byla na některých místech zřícena. Rekonstrukce hřbitovního areálu byla zahájena roku 1996. Postupně byla nežádoucí vegetace zlikvidována, ohradní zeď včetně kohenské branky byla opravena a náhrobky postaveny. V současné době se provádí průběžná údržba hřbitova, ve které je nutno pokračovat i v následujících letech. 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 38.502,- Kč

Rok 1997 – prodloužení kanalizace, projektová dokumentace na opravu hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 135.040,- Kč

Prodloužení kanalizace a projekt na opravu hřbitovního domku: 77.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 57.240,- Kč

Rok 1998 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 101.655,- Kč

Rok 1999 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 80.685,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 44.685,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.822,- Kč

Rok 2002 – vztyčení povalených náhrobků, oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 159.635,- Kč

Vztyčování náhrobků a oprava ohradní zdi: 147.830,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.805,- Kč

Náhrada škody způsobené vandaly: 97.199,- Kč

Židovská obec v Praze: 62.436,- Kč

Rok 2003 – opravy náhrobků poškozených vandaly, odvoz odpadu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 109.715,- Kč

Opravy náhrobků: 69.100,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 40.615,- Kč

Náhrada škody způsobené vandaly: 56.421,- Kč

Židovská obec v Praze: 53.294,- Kč

Rok 2004 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 117.577,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 76.860,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 40.717,- Kč

Náhrada škody způsobené vandaly: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 112.577,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.478,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.206,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.556,- Kč

Rok 2008 – oprava ohradní zdi hřbitova, zhotovení vstupních vrátek, statický posudek hrobnického domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 212.261,- Kč

Oprava ohradní zdi: 188.871,- Kč

Zhotovení vrátek: 12.494,- Kč

Statický posudek: 5.355,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.541,- Kč

Dar Občanského sdružení Uhříněves: 63.801,- Kč

Židovská obec v Praze: 148.460,- Kč

Rok 2009 - rekonstrukce hřbitovního domku, vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 1.998.558,- Kč

Rekonstrukce domku: 1.942.930,- Kč

Vztyčování náhrobků: 50.420,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.208,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 900.000,- Kč

Občanské sdružení Uhřiněves: 63.801,- Kč

Židovská obec v Praze: 1.034.757,- Kč

Rok 2010 – rekonstrukce hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 693.025,- Kč

Rekonstrukce domu: 687.994,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.031,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 500.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 193.025,- Kč

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu, oprava střechy márnice, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 19.902,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 5.086,- Kč

 

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70510.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.