Praha 1 Nové Město (synagoga–Jeruzalémská)

Typ objektu

synagoga

GPS
50.0847764, 14.4321419
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

ne–pá: 10.00–18.00
Zavřeno v sobotu a v židovské svátky

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

Synagoga se nachází v Jeruzalémské ulici. Stavba v Maurském stylu vznikla v letech 1905–1906 podle projektu architekta Wilhema Stiassneho. Ze začátku nesla název Jubilejní chrám císaře Františka Josefa na památku padesátiletého výročí jeho panování. V synagoze se konají pravidelné bohoslužby.

https://www.synagogue.cz/jeruzalemska-synagoga?p=16
https://pamatkovykatalog.cz/jubilejni-synagoga-15357902
https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedler-zidovske-pamatky-v-cechach-a-na-morave/praha/

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.