Praha 1 Josefov (synagoga–Španělská)

Typ objektu

expozicesynagoga

GPS
50.0903617, 14.4208358
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Přístupná v rámci prohlídkového okruhu Židovského Města.
letní čas
ne–pá: 9.00–18.00
zimní čas
ne–pá: 9.00–16.30
zavřeno v sobotu a v židovské svátky

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

Synagoga, postavená v maurském stylu, pochází z roku 1868 podle projektu Ignáce Ullmana a Josefa Niklase. Stavba je nejmladší synagogou pražského Židovského Města. Dnes je v ní umístěna stálá expozice věnovaná Židům v českých zemích v 19.–20. století.

https://www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expozice/pamatky/spanelska-synagoga/
https://pamatkovykatalog.cz/spanelska-synagoga-13259441
https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedler-zidovske-pamatky-v-cechach-a-na-morave/praha/

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.