Hradec Králové-Pouchov

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
50.232673, 15.844333
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov je uzamčen.
Kontaktujte nás:
[email protected]
+420 603 305 711
+420 226 235 211

Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází v ulici Za Hřbitovem, 2,5 km severovýchodně od centra Hradce Králové v areálu městských hřbitovů. Založen byl roku 1877 a po rozšíření roku 1911 dosáhl velikosti 3.244 metrů čtverečních. V areálu, zaplněném asi z poloviny, se nalézá okolo 300 novodobých vícedílných náhrobků a památník se jmény obětí nacismu z Hradce Králové. Obřadní síň byla postavena v eklektickém slohu roku 1930 podle projektu architekta Františka Bergera, kolumbárium na jihozápadní straně obřadní síně je zdevastované. Pohřbeni jsou zde mj. rabíni Abraham Kohn a Alois Altschul.

Do poloviny 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý neprostupnou vegetací a nálety, které byly definitivně zlikvidovány až v průběhu let 2002–2004. Na ploše hřbitova bylo povaleno kolem 130–140 náhrobků, 60 náhrobků bylo postaveno v průběhu roku 2004, dalších 25 náhrobků bylo postaveno roku 2005, postavení zbylých se plánuje na roky 2009–2010, náklady budou ve výši cca 80.000,- Kč.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.969,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.044,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.396,- Kč

Rok 1998 – nátěr střechy obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 32.982,- Kč

Nátěr střechy obřadní síně: 24.990,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.992,- Kč

Náhrada škody způsobené vandalismem: 53.265,- Kč

Židovská obec v Praze: 0,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.806,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.793,- Kč

Rok 2001 – vztyčování povalených náhrobků, zhotovení projektové dokumentace na opravu obřadní síně, podřezávka obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 122.482,- Kč

Vztyčování náhrobků, projektová dokumentace a podřezávka obřadní síně: 78.621,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 43.861,- Kč

Rok 2002 – přípravné práce spojené s opravou obřadní síně s obydlím hrobníka a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 43.452,- Kč

Oprava obřadní síně: 23.438,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 20.014,- Kč

Dar fyzické osoby: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 33.452,- Kč

Rok 2003 – vztyčování povalených novodobých vícedílných náhrobků ze 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století, odvoz odpadu, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 167.240,- Kč

Opravy náhrobků: 64.644,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 102.596,- Kč

Královéhradecký kraj: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 107.240,- Kč

Rok 2004 – vztyčování povalených náhrobků, zpracování studie na opravu obřadní síně, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 234.310,- Kč

Vztyčování náhrobků: 150.000,- Kč

Studie na opravu obřadní síně: 15.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 69.310,- Kč

Královéhradecký kraj: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 134.310,- Kč

Rok 2005 – vztyčování 25 povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 102.379,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 50.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 52.379,- Kč

Rok 2006 – zaměření obřadní síně, vztyčování povalených náhrobků, omítky okenních rámů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 190.658,- Kč

Zaměření obřadní síně: 27.132,- Kč

Vztyčování náhrobků: 57.500,- Kč

Omítky okenních rámů: 46.602,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 59.424,- Kč

Rok 2007 – renovace a zasklení oken v obřadní síni a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 226.577,- Kč

Oprava obřadní síně: 163.592: ,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 62.985,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 196.577,- Kč

Rok 2008 – odstranění nevhodných novodobých příček a otlučení omítek v obřadní síni, zhotovení dvou velkých vstupních dveří do obřadní síně, zhotovení vstupních dveří do obytné části obřadní síně, zhotovení všech oken budovy a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 436.068,- Kč

Oprava obřadní síně: : 380.723,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 55.345,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Město Hradec Králové: 150.000,- Kč

Královéhradecký kraj: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 156.068,- Kč

Rok 2009 - zhotovení sanačních a vápených omítek a elektroinstalace v části obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 407.561,- Kč

Oprava obřadní síně: 339.964,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 67.597,- Kč

Královehradecký kraj: 75.000,- Kč

Město Hradec Králové: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 182.561,- Kč

Rok 2010 – zhotovení sanačních a vápenných omítek a elektroinstalace ve druhé polovině interiéru obřadní síně, břízolitové omítky na severní straně obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 775.612,- Kč

Oprava obřadní síně: 728.918,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 46.694,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 300.000,- Kč

Město Hradec Králové: 250.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 225.612,- Kč

Rok 2011 - oprava obřadní síně, projekt opravy hřbitovní zdi, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 1.308.939,- Kč

Česko-německý fond budoucnosti: 500.000,- Kč

Město Hradec Králové: 500.000,- Kč

NFOH: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 208.939,- Kč

Rok 2012 - oprava hřbitovní zdi, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 591.923,- Kč

Město Hradec Králové: 384.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 207.923,- Kč

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70254.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.