Pořejov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.719596, 12.582779
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je doloženo od první poloviny 17. Století, kdy zde žily snad dvě rodiny. Komunita vznikla zřejmě v druhé polovině 18. století a byla zřízen modlitebna v jednom z domů. Synagoga vznikla roku 1765 přestavbou původního zámku. Byla zbořena s celou vsí po roce 1970.

Hřbitov leží zhruba 50 m od silnice Pořejov-Žebráky a zhruba 1 km od centra obce. Byl založen nejpozději na počátku 18. století a roku 1835 byl rozšířen směrem k západu, jeho dnešní rozloha je 881 metrů čtverečních. Podle záznamů se na hřbitově nacházelo minimálně 300 hrobů, do dnešní doby se jich však odchoval jen zlomek, cca 76 náhrobků a jejich zlomků. Nejstarší žulové náhrobky z doby založení mají typické barokní tvary. Neobvyklostí hřbitova je vysoký podíl levitských náhrobků: 30% čitelných patří ke kmeni Levi.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 2.814,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 10.825,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10257.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.