Polná (synagoga)

Typ objektu

expozicesídelní okrseksynagoga

GPS
49.4852525, 15.7223278
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

duben
st–ne: 9.00–12.00 a 13.00–17.00
květen–říjen
út–ne: 9.00–12.00 a 13.00–17.00

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

Synagoga leží na Karlově náměstí v č.p. 541. Barokní stavba pochází z roku 1684. Během let byla nekolikrát poškozena požárem a přestavěna. Svým účelům sloužila do 2. světové války. Během války využita jako sklad nábytku zabaveného Židům nacisty, poté opuštěná. V letech 1998–2000 restaurována do původní podoby. Nachází se zde Regionální židovské muzeum.

https://www.10hvezd.cz/cs/objekt/polna/

https://www.infocentrumpolna.cz/synagoga/d-1265/p1=3405

https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-14183776

https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-obecni-dum-14184379

https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedler-zidovske-pamatky-v-cechach-a-na-morave/polna/

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.