Polná

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.483296, 15.720050
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 700 metrů severozápadně od náměstí, na svahu nad Ochozským potokem. Založen byl nejpozději v 16. století (poprvé je v písemných pramenech doložen roku 1597), rozšiřován byl ve druhé polovině 18. století i v 19. století. Na hřbitově je dochováno kolem 1300 náhrobků, nejstarší z roku 1683 (představený obce Leb Menz), poslední pohřeb byl vypraven roku 1976. Při vstupu na východní straně jsou zbytky zdí márnice s pamětní deskou z roku 1887. Jedná se o cenný udržovaný hřbitov s řadou barokních a klasicistních náhrobků.

Na počátku 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od nežádoucí zeleně, v následujících letech byla opravena ohradní zeď, postavena většina povalených náhrobků a zakonzervovány zbytky obvodového zdiva márnice. V současné době je hřbitov průběžně udržován, což je nutno činit i v následujících letech. V brzkých letech je třeba počítat s restaurováním cenných historických náhrobků a pokračováním opravy ohradní zdi.

Synagoga je ve vlastnictví Federace židovských obcí v České republice.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1998 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.726,- Kč

Rok 1999 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.569,- Kč

Oprava ohradní zdi: 28.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.569,- Kč

Rok 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 4.900,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.290,- Kč

Židovská obec v Praze: 3.610,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.163,- Kč

Rok 2003 – likvidace havarijního stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.674,- Kč

Likvidace stromu: 9.996,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.678,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.524,- Kč

Roky 2005 a 2006 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2007 – zpracování hřbitovního plánu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.000,- Kč

Zpracování plánu: 18.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.000,- Kč

Rok 2008 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.520,- Kč

Rok 2009 - kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.710,- Kč

Rok 2010 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace, restaurování náhrobků.

Celkové náklady: 484.616,- Kč

Soukromý dárce: 39.543,- Kč

Město Polná: 82.478,- Kč

Kraj vysočina: 185.474,- Kč

Židovská obec v Praze: 177.121,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků.

Celkové náklady: 510.910,- Kč

Soukromý dárce: 4.000,- Kč

Soukromý dárce: 2.000,- Kč

Město Polná: 44.000,- Kč

Kraj vysočina: 200.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 210.910,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70453.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.