Police u Jemnice (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
48.967484, 15.626507
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nejstarší písemný doklad z r. 1671. V r.1728 židovské rodiny nuceně přestěhovány z domů při návsi do nově postaveného ghetta. Židovská čtvrť v ulici Židovská jižně pod zámkem, cenný urbanistický soubor, většina z 26 domů plánovitě vystavěných podél ulice zachována, mj. pálenice čp. 138 a špitál s lázní čp. 128.

Synagoga v dolní části Židovské ulice, postavena v l. 1758-9 v prostém venkovském barokním slohu, po r. 1917 adaptována na tělocvičnu.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – zpracování dokumentace a průzkum Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 20.670,- Kč

Rok 2012 - zahájení celkové stavební a restaurátorské obnovy.

Celkové náklady: 501.666,- Kč

Dotace: 500.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 1.666,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10256.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.