Police u Jemnice

Typ objektu

hřbitov

GPS
48.963991, 15.625992
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nejstarší písemný doklad z r. 1671. V r. 1728 žid.rodiny nuceně přestěhovány z domů při návsi do nově postaveného ghetta. Židovská čtvrť - ul.Židovská jižně pod zámkem, je cenný urbanistický soubor, z něhož je většina z 26 domů plánovitě vystavěných podél ulice zachována, mj. pálenice čp. 138 a špitál s lázní čp. 128.

Synagoga se nachází v dolní části Židovské ulice, postavena v l. 1758-9 v prostém venkovském barokním slohu, po r. 1917 adaptována na tělocvičnu, připravena kompletní oprava pro muzejní účely.

Hřbitov leží 150 m od synagogy jižně dolů, založen v 17. století, na ploše 2145 m2 stojí 260 náhrobků, nejstarší čitelný z r. 1681. Cenné kameny barokního a klasicistního typu, některé s velmi zajímavou výzdobou a symbolikou. Při vstupu klenutá márnice, ohradní zeď kamenná.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 7.206,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků. Celkové náklady: 101.672,-.

Ministerstvo kultury ČR: 60.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 41.672,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, opravy náhrobků.

Celkové náklady: 67.656,- Kč

Dotace: 50.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 17.656,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 6.006,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10255.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.