Podmokly u Sušice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.2329003, 13.5679969
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení zde existovalo od poslední čtvrtiny 17. století. Zaniklo počátkem 20. století. Sídelní okrsek a domy byly rozptýleny po celé obci mezi domy křesťanů. Většina židovských domů byla ale soustředěna v ulici vedoucí z obce k severu. Před polovinou 19. století je doloženo 8 domů. Většina z nich je dochována v přestavbách.

Synagoga se nachází na severním okraji obce, na východní straně ulice, která vede z obce k severu. Doba výstavby je neznámá. Sloužila bohoslužebným účelům do konce 19. století. Později byla přestavěna na obytný dům, který je dodnes obývaný. Vnitřní vybavení ani výzdoba se nedochovalo. Vnější ráz synagogy s některými staveními prvky byl částečně zachován.

Hřbitov je umístěn ve svahu vrchu Kalovy na hranici lesa a louky, cca 300 m od objektu kravína, a asi 1 km severozápadně od návsi. Byl založen zřejmě kolem roku 1724. Ve 20. století byl výrazně poničen. Na ploše 1413 metrů čtverečních je dochováno asi deset viditelných stél, nejstarší z nich pochází z roku 1732. Mnoho náhrobků je pravděpodobně zapadlých v zemi. U hřbitova je také torzo průchozí kamenné márnice a část ohradní zdi z lomového kamene.

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2019
Foto: L. Majerová, 2019
Foto: L. Majerová, 2019
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Rok 2010 – plánek hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 8.058,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, vyprošťování náhrobků. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 18.408,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 5.209,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10253.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.