Podivín

Typ objektu

hřbitov

GPS
48.827209, 16.846848
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Vůbec nejstarší místně doložená zpráva o Židech na Moravě z r. 1067, rozvoj židovské komunity zřejmě až v 17. století. Rodiště spisovatele Eduarda Kulkeho (1831-1897 Wien). Židovskou čtvrť tvořily dvě prostorově oddělené lokality jihozápadně a severovýchodně náměstí (Dolní a Horní část), které celkem obsahovaly téměř 70 domů, dnes jich zbývá 16, včetně školy čp. 24 a lázní čp. 122. Synagoga v Dolní čtvrti, pozoruhodná stavba z r. 1630, poškozena za války r. 1945 a zbořena.

Hřbitov při Palackého ulici, 500 m severně od náměstí, byl založen ve 2. pol. 17. století, na ploše 7525 m2 se nalézá 751 náhrobků, nejstarší z nich z r. 1694, řada cenných pomníků barokního a klasicistního typu. Ohradní zeď cihelná se zpevňujícími pilířky. Při vstupu orientálně romantická obřadní síň z 2. pol. 19. století, obnovená v l. 1992-3 a znovu 2009-10, uvnitř s malou muzejní expozicí o historii a památkách židovské obce.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – oprava obřadní síně, ohradní zdi, plánek hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 363.762,- Kč Město Podivín: 100.000,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 109.000,- Kč Federace židovských obcí v ČR: 154.762,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků. Celkové náklady: 220.968,- Kč.

Ministerstvo kultury ČR: 181.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 39.986,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků.

Celkové náklady: 88.562,- Kč

Dotace: 71.990,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 16.572,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10252.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.