Poděbrady–Kluk

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
50.1331578, 15.1026250
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov je součástí komunálních hřbitovů přístupný v době jejich otevření

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1,5 km jihozápadně od centra Poděbrad v Pražské ulici, při silnici do Sadské. Tvoří západní část komplexu městského hřbitova. Založen byl roku 1898, během druhé světové války byl zpustošen, všechny náhrobky byly až na jeden odvezeny a znovu byl používán až po roce 1945. Od této doby je na hřbitově dochováno 90 náhrobních kamenů nebo kovových pamětních tabulek (většinou se jedná o hroby obyvatel domova důchodců Luxor). Obřadní síň postavená kolem roku 1900 podle projektu Josefa Fanty, po druhé světové válce zmodernizovaná, je dnes využita k potřebám celého městského hřbitova.

Do roku 1998 nebyly na údržbu hřbitova vynakládány žádné finanční prostředky, obnova hřbitovního areálu byla zahájena roku 1999, kdy byla plocha hřbitova zbavena nežádoucí vegetace. V současné době je plocha hřbitova vyčištěna, náhrobky jsou postaveny, většina kovových pamětních tabulek obnovena, je prováděna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno zajistit i v následujících letech.

Dějiny Židů v Poděbradech, Odhalení busty Franze Kafky, Kauza: Židovský hřbitov v Kluku - zdroj: Poděbradské noviny, 6. 1. 2011, str. 4

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.222,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.532,- Kč

Rok 2001 – zhotovení náhrobních tabulek a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 37.467,- Kč

Zhotovení náhrobních tabulek: 20.310,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.157,- Kč

Rok 2002 – vytyčení hranic pozemku, opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.111,- Kč

Vytyčení hranic pozemku: 3.600,- Kč

Opravy náhrobků: 2.916,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.595,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 7.056,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 6.056,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.722,- Kč

Rok 2005 – opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.347,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 48.502,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.144,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.331,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.353,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.811,- Kč

Rok 2011 - Zhotovení plánu pozemku předválečné části hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 34.250,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 7.400,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70325.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.