Podbřezí

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.2626886, 16.2189503
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází 300 metrů východně od zámku Skalka na pravém břehu Zlatého potoka na žlutě značené turistické stezce. Založen byl na počátku 18. století. Na hřbitově o rozloze 691 metrů čtverečních ohrazeném zdí z lomového kamene se nachází 84 náhrobních kamenů z let 1725 - 1906. Na místě márnice zbořené roku 1911 je malá vstupní branka. O tomto romanticky položeném hřbitově píše ve svém díle „Temno“ Alois Jirásek.

V průběhu 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od nežádoucí zeleně, byla opravena ohradní zeď a byly postaveny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech.

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.107,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 6.652,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.455,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 1998 – oprava povodní poškozené ohradní zdi, vztyčení všech povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 389.455,- Kč

Oprava ohradní zdi a vztyčení všech povalených náhrobků: 385.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.455,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 380.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 9.455,- Kč

Rok 1999 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 234.755,- Kč

Oprava ohradní zdi: 230.300,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.455,- Kč

Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou: 205.965,- Kč

Židovská obec v Praze: 28.790,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2005– na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2007– na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2009 - na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 2.350,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 3.215,- Kč

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70451.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.