Podbřezí

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.258595, 16.208963
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází 300 metrů východně od zámku Skalka na pravém břehu Zlatého potoka na žlutě značené turistické stezce. Založen byl na počátku 18. století. Na hřbitově o rozloze 691 metrů čtverečních ohrazeném zdí z lomového kamene se nachází 84 náhrobních kamenů z let 1725 - 1906. Na místě márnice zbořené roku 1911 je malá vstupní branka. O tomto romanticky položeném hřbitově píše ve svém díle „Temno“ Alois Jirásek.

V průběhu 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od nežádoucí zeleně, byla opravena ohradní zeď a byly postaveny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech.

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.107,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 6.652,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.455,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 1998 – oprava povodní poškozené ohradní zdi, vztyčení všech povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 389.455,- Kč

Oprava ohradní zdi a vztyčení všech povalených náhrobků: 385.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.455,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 380.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 9.455,- Kč

Rok 1999 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 234.755,- Kč

Oprava ohradní zdi: 230.300,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.455,- Kč

Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou: 205.965,- Kč

Židovská obec v Praze: 28.790,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2005– na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2007– na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2009 - na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.455,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 2.350,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 3.215,- Kč

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70451.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.