Písková Lhota

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.3708511, 14.8743783
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na prudkém svahu na kraji vesnického jádra, na severním úpatí zříceniny hradu Stránova, se vchodem od této zříceniny. Založen byl nejpozději na přelomu 17. a 18. století a používán do 30. let 20. století. Na hřbitově je dochováno asi 200 náhrobních kamenů z let 1732 - 1901, v nové části povalených a rozbitých. Roku 1897 tu byl pohřben rabín z Benátek nad Jizerou Leopold Butter. Hřbitovní dům s kolnou pro pohřební vůz se zaslepeným vchodem na hřbitov je využit jako rekreační chalupa.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. 

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.941,- Kč

Dar fyzické osoby: 3.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 1.941,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.346,- Kč

Roky 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 a 2002 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.478,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.864,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.253,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.277,- Kč

Rok 2007 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2008 – restaurování a vztyčování náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 150.436,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 130.000,- Kč

Kácení stromů: 16.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.636,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 50.436,- Kč

Rok 2009 - restaurování a vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 107.233,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.233,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 27.233,- Kč

Rok 2010 – restaurování a vztyčování náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 124.150,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 100.150,- Kč

Kácení stromů: 17.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.200,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 68.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 56.150,- Kč

Rok 2011 - vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 106.200,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 26.200,- Kč

Rok 2012 – celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.100,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70253.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.