Písek (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.3079478, 14.1503833
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Ing. Václav Kinský, Erbenova 956/19, 397 01  Písek, tel.: 777 554 982
-provádí jen skupiny předem objenané, jen na den židovských památek, potřeba ohlášení alespoň týden dopředu

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Synagoga v Soukenické ulici, 100 metrů východně od náměstí, byla postavena roku 1872 v orientálním slohu s novorománskými prvky jako náhrada za starší modlitebnu doloženou ve městě od počátku 18. století. Bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války, po ní byla využita jako skladiště Velkoobchodu s oděvním zbožím. V té době byl hlavní modlitební sál rozdělen stropem na dvě podlaží. Roku 1995 byla vrácena do vlastnictví Židovské obce v Praze. Venkovní fasáda je obnovena, na restaurování čeká interiér synagogy, v němž je relativně dobře dochovaná malířská výzdoba omítané dřevěné klenby, bohužel překrytá přemalbou; v této souvislosti bude třeba také odstranit přestropení modlitebního sálu. Roku 2004 byly provedeny základní záchranné práce týkající se opravy střešního pláště a krovu a byl proveden restaurátorský průzkum, roku 2005 bylo zahájeno restaurování interiéru synagogy. V následujícím roce byla dokončena celková oprava krovu a dřevěné klenby (výměna poškozených částí a doplnění chybějících) a statické zajištění budovy. Poslední velmi náročnou etapou prací bude restaurování a rekonstrukce malířské výzdoby modlitebního sálu.

Předchozí
Další
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4. 455,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.860,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.860,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.860,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.860,- Kč

Rok 2001 – havarijní oprava komína a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.090,- Kč

Oprava komína: 10.230,- Kč

Celoroční údržba budovy: 4.860,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.860,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.400,- Kč

Rok 2004 – oprava střešní krytiny, restaurátorský průzkum maleb v interiéru a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady: 206.970,- Kč

Oprava střešní krytiny: 172.267,- Kč

Restaurátorský průzkum: 29.750,- Kč

Běžná údržba synagogy: 4.953,- Kč

Město Písek: 86.133,- Kč

Židovská obec v Praze: 120.837,- Kč

Rok 2005 – restaurátorský průzkum maleb v interiéru, statický a mykologický průzkum, fotodokumentace a zakreslení sond do plánů, úprava elektroinstalace a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady: 281.354,- Kč

Restaurátorský průzkum: 80.400,- Kč

Zahájení restaurování výmalby: 182.600,- Kč

Úprava elektroinstalace: 13.494,- Kč

Běžná údržba synagogy: 4.860,- Kč

Město Písek: 52.600,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 130.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 98.754,- Kč

Rok 2006 – restaurátorský průzkum maleb v interiéru a jejich restaurování a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady: 619.167,- Kč

Restaurování maleb: 614.307,- Kč

Běžná údržba synagogy: 4.860,- Kč

Město Písek: 77.143,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 270.000,- Kč

Česko - německý fond budoucnosti: 272.024,- Kč (částka ve výši 327.976,- Kč je převedena do let 2007 a 2008)

Židovská obec v Praze: 0,- Kč

Rok 2007 – klempířské konstrukce, sanace zdiva, tesařské práce v krovu, pokrývačské práce, sanace stavebních konstrukcí, výroba táhel a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady: 1.166.537,- Kč

Rekonstrukce synagogy: 1.161.677,- Kč

Běžná údržba synagogy: 4.860,- Kč

Město Písek: 912.906,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 253.631,- Kč

Židovská obec v Praze: 0,- Kč

Rok 2008 – projektová dokumentace, zámečnické práce, odkrytí maleb a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady: 975.483,- Kč

Projektová dokumentace, zámečnické práce a odkrytí maleb: 972.378,- Kč

Běžná údržba synagogy: 3.105,- Kč

Město Písek: 159.719,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 559.015,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 92.345,- Kč

Židovská obec v Praze: 164.404,- Kč

Rok 2009 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, tesařské a klempířské práce, restaurátorské zajištění malovaného podhledu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 757.321,- Kč

Město Písek: 112.858,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 395.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 249.463,- Kč

Rok 2010 – restaurátorské zajištění malířské výzdoby a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady: 327.337,- Kč

Město Písek: 89.429,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 170.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 67.908,- Kč

Rok 2011 - projektová dokumentace, pokračování stavební a restaurátorské obnovy, oprava krovu a střechy, běžné provozní náklady.

Celkové náklady: 625.730,- Kč

Město Písek: 122.286,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 428.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 75.444,- Kč

Rok 2012 - pokračování stavební a restaurátorské obnovy, celoroční průběžná údržba budovy.

Celkové náklady: 529.890,- Kč

Město Písek: 107.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 355.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 67.890,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70449.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.